Historické pamiatky

Slovensko sa plným právom dá nazvať „krajinou hradov a zámkov“. Tu sa nachádzajú celé regióny, ktoré sú unikátnym vzorom historickej ucelenosti a predstavujú komplex zámkových opevnení.
Na Slovensku sú všelijaké zámky: vysoké a nízke, so strašidlami a s tichými útulnými zákutiami, gotické, renesančné, legendárne a spustnuté.